CONDITII DE ACORDARE A GARANŢIEI

Prezenta garantie se acordă pentru următoarele articole din tablă de oţel zincat, având minim 225gr.Zn/mp, vopsit in câmp electrostatic, produse si comercializate de către SC. Acoperisuri Faraoneanu S.R.L. partener  S.C. Linda Ecotil S.R.L. :

• ANTICAT
• MAT STRUCTURAT
• BRILLIANT STRUCTURAT HD

Perioada de garantie este de 15 ani, iar durata medie de viaţă de 50 de ani şi se aplică in cazul degradărilor accentuate ale caracteristicilor suprafetelor acoperite cu vopsea si formelor rezultate in urma actiunilor mecanice de ambutisare.

Produsele sunt in concordanţă cu prevederile standardului SR EN 14782:2007 si cu Declaratia de conformitate CE aferentă fiecărui produs. Certificatul de garantie este insoţit de un document fiscal şi ste. inmănat completat si stampilat.

Cumpărătorul are obligatia să cunoască condiţiile de garanţie să procedeze la montarea cu personal calificat a produselor cumpârate în maxim 90 de zile de Ia achiziţie. In cazul pierderii sau distrugerii Certificatului de garantie nu se elibereaza duplicate. Orice reclamaţie adresată producătorului se va face pe baza documentelor care atestă achiziţia şi montarea in termenul stabilit.

Linda Ecotil SRL nu acordă garanţie pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile de mai jos:

a. Situaţii generate de forţa majoră aşa cum sunt definite de legile in vigoare;
b. Produsele au fost expuse după achiziţie unor agenţi externi nocivi: solvenţi, medii saline sau acide, beton, mortar, sol, etc.
c. S-au efectuat operaţiuni de tăiere cu disc abraziv sau alte unelte tăietoare ce produc încălzirea locală excesivă, ori fără respectarea instrucţiunilor de montaj;
d. Beneficiarul nu poate face dovada montajului autorizatin maxim 60 de zile de la achiziţie;
e. Nu s-au respectat condiţiile minime de transport, manipulare, depozitare şi utilizare;
f. Panta acoperişului sau a oricărei alte suprafeţe acoperite cu tablă trapezoidală trebuie să fie de 15 grade şi tablă tip ţiglă de 15 grade.

 

Construcţia clădirii trebuie să asigure scurgerea liberă a apei pluviale. Daunele reclamate trebuie constatate de un reprezentant al S.C. Linda Ecotil S.R.L. care va stabili, după caz, modalitătile şi termenele de remediere prin reparare, vopsire sau înlocuire, respectând prevederile art.11 din Legea 44972003 şi Ordonanta de Guvern 21/1992, dar producătorul nu va suporta alte cheltuieli solicitate de reclamant.

Beneficiarul va permite accesul reprezentantului producătorului pentru constatare. In caz de vicii ascunse dovedite ca urmare a constatării, viciul reclamat trebuie să fie de minim 5% din suprafaţa foii de tablă deteriorate.
În termen de 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei de către client, S.C. Linda Ecotil S.R.L. si va prezenta, prin corespondenţă sau telefonic, poziţia, luarea in considerare a reclamaţiei, metodele si regulile de a o soluţiona, iar in cazul in care reclamaţia nu va fi recunoscută, compania va expune clientului motivele deciziei respective.